Newsletter

Introtext

bocan obrazek

Wir verfügen über ein breites Portfolio an Interim Managern und Experten, die flexibel und sprachbegabt sind und über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie oder anderen Branchen verfügen. Sie können überall auf der Welt arbeiten.

Custom Code

> weiterlesen 

Profil eines Interim Managers

Introtext

Case study kvalita

 

Ein internationales Unternehmen (Tier-1-Reifenlieferant) hatte Probleme mit Produktionsverzögerungen aufgrund von defekten Teilen auf der Lieferantenseite und auch Änderungen in der Vorserien- und Serienphase. Unser Interim Supplier Quality Assurance Manager war in der Lage, die Anzahl der fehlerhaften Teile in kürzester Zeit zu reduzieren, einen vollständigen Reklamationsprozess mit den Lieferanten zu etablieren (8D-Report, Sortierung) und ein Musterfreigabeverfahren vor und nach der SOP zu implementieren (PPAP/PPF nach VDA2).

Introtext

obrázek výhody IM
Interim-Management bedeutet, dass Unternehmen einen externen Interim-Manager vorübergehend mit Führungsaufgaben betrauen. Meist übernehmen diese Experten Verantwortung auf der ersten oder zweiten Führungsebene. Aufgrund der großen Verantwortung gehören Erfahrung, Führungsstärke und fachliche Expertise zu den Kernkompetenzen der selbstständigen Fachleute.

Die Unterstützung durch einen Interim-Manager ist von vorneherein auf eine begrenzte Zeit ausgelegt, vorwiegend für einige Monate. Doch die Dauer hängt stark von den Zielen ab, die das jeweilige Unternehmen mit Interim-Management anstrebt.

Im Folgenden stellen wir Ihnen typische Einsatzmöglichkeiten und Benefits für Unternehmen vor und geben Tipps für die erfolgreiche Integration von Interim-Managern.

Introtext

CEE automotive supply

Již tradičně se budeme účastnit mezinárodní konference automobilového průmyslu, která proběhne 10. - 11. 10. 2022 v Žilině. Tato akce kombinuje konferenci, networkingový večer a B2B jednání. Zabývat se bude především:

  • Automobilovým průmyslem
  • Dodavatelský řetězcem automobilového průmyslu
  • Budoucími požadavky na dodavatele
  • Kvalitou v automobilovém průmyslu
  • Logistikou v automobilovém průmyslu
  • Prodejem dílů pro prvovýrobu

Pokud máte v plánu přijít taky, ozvěte se nám na:

Moc rádi se s Vámi osobně setkáme. 

Custom Code

> weiterlesen 

CEE Automotive Supply Chain 2022

Introtext

 

Case study kvalita

Mezinárodní společnost (Tier 1 dodavatel pneumatik) měla problémy se zpožděním výroby z důvodů vadných dílů na straně dodavatele a také změn v před sériové a sériové fázi. Náš interim manažera pro zajištění dodavatelské kvality dokázal za velmi krátkou dobu snížit počet vadných dílů, zajistit kompletní reklamační řízení s dodavateli (8D-report, sorting) a zavést proces schvalování vzorků před i po SOP (PPAP/PPF podle VDA2). 

Introtext

výhody IM CZ

Interim management znamená, že společnosti dočasně pověří řízením externího interim manažera. Tito odborníci obvykle přebírají odpovědnost na první nebo druhé úrovni řízení. Vzhledem k velké odpovědnosti patří mezi klíčové kompetence nezávislých odborníků zkušenosti, vedení a technické znalosti.

Podpora poskytovaná interim manažerem je od počátku určena na omezenou dobu, většinou na několik měsíců. Délka trvání však silně závisí na cílech, které si daná společnost s interim managementem klade.

V následujícím textu představíme typické možnosti nasazení a výhody pro společnosti a poskytneme tipy pro úspěšnou integraci interim manažerů.

Introtext

 

IM Bocan CZ

 

K dispozici máme široké portfólio interim manažerů a expertů, kteří jsou flexibilní, jazykově vybavení a mají mnoholeté zkušenosti z automotive či jiného průmyslu. Mohou pracovat kdekoli ve světě.

Custom Code

> weiterlesen 

Profil interim manažera

Order By