Newsletter

Title

Interim management - Jaké z něj mají společnosti výhody?

Introtext

výhody IM CZ

Interim management znamená, že společnosti dočasně pověří řízením externího interim manažera. Tito odborníci obvykle přebírají odpovědnost na první nebo druhé úrovni řízení. Vzhledem k velké odpovědnosti patří mezi klíčové kompetence nezávislých odborníků zkušenosti, vedení a technické znalosti.

Podpora poskytovaná interim manažerem je od počátku určena na omezenou dobu, většinou na několik měsíců. Délka trvání však silně závisí na cílech, které si daná společnost s interim managementem klade.

V následujícím textu představíme typické možnosti nasazení a výhody pro společnosti a poskytneme tipy pro úspěšnou integraci interim manažerů.

Fulltext

Příklady využití Interim managementu

 • Interim manažer tradičně přebírá řídící úkoly v případě krátkodobé nepřítomnosti stálého manažera. Mezitím však úkoly dalece přesahují tento rámec. Jejich dlouholeté zkušenosti a technické znalosti mohou společnosti využít i v jiných situacích.
 • Může jít například o úkoly v oblasti projektového řízení nebo o konkrétní zavádění nových strategických směrů v určitých oblastech podniku. Je vhodný i pro náročné úkoly, jako je reorganizace nebo restrukturalizace, které vyžadují zvláštní vůdčí schopnosti a určitý odstup od interních procesů.
 • V posledních letech proto interim manažeři často přebírají úkoly v oblasti řízení změn. Právě zde je zapotřebí kompetence a zkušeností, aby bylo možné realizovat naléhavě potřebné, ale často zdlouhavé procesy, a to i přes odpor uvnitř podniku.

Výhody pro společnosti

 • Prozatímní manažer přináší do firmy dlouholeté zkušenosti, nové pohledy a příslovečný závan čerstvého vzduchu. Kromě toho nejsou tak úzce spjaty s podnikovou strukturou, a proto mohou pracovat efektivněji a cíleněji.
 • V případě nepřítomnosti vedoucího pracovníka mohou také pružně a v krátkém čase zasáhnout. Jako společnost nejste nuceni okamžitě přijmout a zaškolit nového manažera. Díky interim manažerovi procesy běží dál a nedochází k žádným výpadkům ani zpožděním.
 • Kromě toho se flexibilní specialisté přizpůsobují potřebám společnosti. Zejména v současné situaci je to obrovská výhoda, která se projevuje i finančně. Protože jako společnost můžete využívat externí kompetence a odborné znalosti tak dlouho, dokud je budete potřebovat.

Tipy pro úspěšnou spolupráci

Abyste zajistili hladký průběh využití, měli byste předem zvážit následující skutečnosti:

 • Vyberte vhodného interim manažera, který má požadované odborné znalosti a odpovídá firemní kultuře.
 • Připravte všechny dokumenty potřebné pro hladké předání.
 • Stanovte si konkrétní cíle a úkoly.
 • Otevřeně informujte své zaměstnance o situaci.
 • Nastavte od začátku jasný tón komunikace na všech úrovních řízení. To zahrnuje pravidelnou zpětnou vazbu od obou stran.
 • Připravte sebe i zaměstnance na nadcházející změny.
 • Ujistěte se, že všichni podporují rozhodnutí interim manažera - vedení i zaměstnanci.

Takto společnost nejvíce získá z interim managementu, který dnes představuje mnohem více než jen nouzové řešení v případě nepřítomnosti manažera. Tito odborníci svými dovednostmi spíše poskytují nové příležitosti pro budoucnost a růst. Zejména v odvětvích, která jsou silně ovlivněna změnami, může interim management pomoci vytvořit odolnou strategii pro budoucnost.

Order By
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Google Analytics
Accept
Decline