Newsletter

 

„Čip je nejsložitější věc, kterou člověk kdy stvořil.“ Toto je výrok od Craig Barretta, šéfa Intelu.

Polovodiče zpracovávající jedničky a nuly jsou dnes prakticky ve všem na elektřinu – od počítačů a mobilů přes ledničky nebo mikrovlnky až po obyčejné LED žárovky. V autě jsou pochopitelně také, mají na starost řízení motoru, stabilizačního nebo brzdového systému, řídí také funkci všech elektronických jízdních asistentů a realizují palubní infozábavu (průhledový displej, digitální přístrojový panel a infotainment), ale najdete je třeba i u bezpečnostních pásů nebo dokonce u stahování bočních oken – prostě u všech komponent řízených počítačem.

Čipová krize postihla celý svět a v podstatě se dotkla téměř každého z nás. Proč se tak stalo?

Příčin je více a jedna z nich je, že existují jen 3 výrobci čipů (TSMC, Samsung a Intel), jelikož

jeho výroba vyžaduje vysoké nároky na:

  • čistotu vstupního materiálu - ta musí být 99,9999999%, což je 1 000 krát větší čistota, než je na operačním sále.
  • spotřebu vody - u společnosti TSMC – spotřeba vody 260 miliónů litrů vody za den (dvojnásobná denní spotřeba Prahy)
  • investici pro výstavbu nové továrny - 12-16 mld. Eur. Za 5 let je tato továrna zastaralá.

Mezi další příčiny patří pandemie, která způsobila pokles poptávky po autech, což vedlo k poklesu poptávky po čipech u výrobců ze strany automotive. Naopak se zvýšila poptávky po čipech u výrobců elektronických zařízení, především pro home office vybavení. K této krizi také přispěli další neočekávané nehody jako například zablokování Suezského průplavu, závažné sucho na Tchaj-wanu, mráz v Texasu, požár u dodavatele Reneasas Electronis – výrobce polovodičů a také růst hodnoty kryptoměny. Elektrifikace vozidel zvyšuje také poptávku po čipech. Existující trend přesunu světové výroby do oblasti východní Asie, kterou koronavirová krize zasáhla naplno.

Jak z krize ven?

  • Je třeba zajistit technologickou nezávislost (nová továrna v Drážďanech již stojí, výstavba dalších nových továren – Čína, USA,…,)
  • Čipy je nutno brát jako komoditu, ne zboží (automobilky si čip musí rezervovat přímo u výrobce)
  • JIT = just in time se mění na JUST IN CASE
  • Je nutné upravit plán řízení rizik ve firmě (plan, do, check, act) – úprava procesů, je u toho, co nás může ohrozit, ne u toho, co se již stalo. ISO 31 000:2018
  • Diverzifikace - rozdělení portfolia do různých oblastí trhu

Válka na Ukrajině ještě prohloubila tuto krizi, jelikož Ukrajina dodává neon potřebný k výrobě čipů. Konkrétní termín, kdy globální čipová krize skončí, nikdo neví. Podle CEO Intelu skončí čipová krize nejdříve v roce 2024.

 

 

Die häufigsten Probleme und Risiken bei internationalen Verlagerungen. 

Neue Marktchancen, strategische Veränderungen, schwankende Rohstoffpreise - es gibt viele Gründe, warum sich Unternehmen für eine Verlagerung ihres Produktionsstandortes entscheiden. Ob sie den Weg eines internen Teams, spezialisierter Beratungsunternehmen oder einzelner Experten wählen, die den Transfer bereits in der Vergangenheit vollzogen haben - auch mit dieser Frage beschäftigen sich die Unternehmen.
Diskutieren Sie mit uns am Donnerstag, den 30. Juni 2022 um 16:00 Uhr auf ZOOM. Das Webinar findet auf Englisch statt und ist kostenlos, Sie können sich hier anmelden. Unsere Redner sind Experten, die Produktionsverlagerungsprojekte in der Automobilindustrie und in anderen Industriesegmenten aus Deutschland und der Ukraine in ganz Europa und Nordafrika durchgeführt haben.

 

Mezinárodní společnost (Tier 1 výrobce konstrukcí sedaček pro užitkové vozy) měla problémy s nastavením nové linky, která nebyla plně kapacitně vytížena. Bylo třeba linku dobře nastavit, aby začala plně fungovat a  výroba se zefektivnila. Úkolem našeho interim manažera bylo nastavit linku, aby byla využita její maximální kapacita, dále zavést metody a postupy, které by eliminovaly plýtvání a  lépe využily pracovní sílu a optimalizovaly tok materiálu.

Ein internationales Unternehmen (Tier-1-Hersteller von Sitzstrukturen für Nutzfahrzeuge) hatte Probleme bei der Einrichtung einer neuen Anlage, die nicht voll ausgelastet war. Die Anlage musste gut eingerichtet werden, um voll einsatzfähig zu sein und um die Produktion effizienter zu werden. Unser Interimsmanager hatte die Aufgabe, die Anlage so einzurichten, dass sie ihre maximale Kapazität ausschöpft, und Methoden und Verfahren zu implementieren, mit denen Verschwendung vermieden, die Arbeitskräfte besser eingesetzt und der Materialfluss optimiert werden können.

 

K dispozici máme široké portfólio interim manažerů a expertů, kteří jsou flexibilní, jazykově vybavení a mají mnoholeté zkušenosti z automotive či jiného průmyslu. Mohou pracovat kdekoli ve světě.
Abychom vyhověli našim zákazníkům, rozšířili jsme oblast naší působnosti i o IT sektor, který je velice žádaný. Pokud potřebujete v této oblasti naši podporu, neváhejte nás kontaktovat. 

Wir verfügen über ein breites Portfolio an Interim Managern und Experten, die flexibel und sprachbegabt sind und über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie oder anderen Branchen verfügen. Sie können überall auf der Welt arbeiten. Um unsere Kunden zufrieden zu stellen, haben wir unseren Tätigkeitsbereich auf den stark nachgefragten IT-Sektor ausgeweitet. Wenn Sie unsere Unterstützung in diesem Bereich benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.