Newsletter

Interim management - Jaké z něj mají společnosti výhody?

výhody IM CZ

Interim management znamená, že společnosti dočasně pověří řízením externího interim manažera. Tito odborníci obvykle přebírají odpovědnost na první nebo druhé úrovni řízení. Vzhledem k velké odpovědnosti patří mezi klíčové kompetence nezávislých odborníků zkušenosti, vedení a technické znalosti.

Podpora poskytovaná interim manažerem je od počátku určena na omezenou dobu, většinou na několik měsíců. Délka trvání však silně závisí na cílech, které si daná společnost s interim managementem klade.

V následujícím textu představíme typické možnosti nasazení a výhody pro společnosti a poskytneme tipy pro úspěšnou integraci interim manažerů.

Příklady využití Interim managementu

 • Interim manažer tradičně přebírá řídící úkoly v případě krátkodobé nepřítomnosti stálého manažera. Mezitím však úkoly dalece přesahují tento rámec. Jejich dlouholeté zkušenosti a technické znalosti mohou společnosti využít i v jiných situacích.
 • Může jít například o úkoly v oblasti projektového řízení nebo o konkrétní zavádění nových strategických směrů v určitých oblastech podniku. Je vhodný i pro náročné úkoly, jako je reorganizace nebo restrukturalizace, které vyžadují zvláštní vůdčí schopnosti a určitý odstup od interních procesů.
 • V posledních letech proto interim manažeři často přebírají úkoly v oblasti řízení změn. Právě zde je zapotřebí kompetence a zkušeností, aby bylo možné realizovat naléhavě potřebné, ale často zdlouhavé procesy, a to i přes odpor uvnitř podniku.

Výhody pro společnosti

 • Prozatímní manažer přináší do firmy dlouholeté zkušenosti, nové pohledy a příslovečný závan čerstvého vzduchu. Kromě toho nejsou tak úzce spjaty s podnikovou strukturou, a proto mohou pracovat efektivněji a cíleněji.
 • V případě nepřítomnosti vedoucího pracovníka mohou také pružně a v krátkém čase zasáhnout. Jako společnost nejste nuceni okamžitě přijmout a zaškolit nového manažera. Díky interim manažerovi procesy běží dál a nedochází k žádným výpadkům ani zpožděním.
 • Kromě toho se flexibilní specialisté přizpůsobují potřebám společnosti. Zejména v současné situaci je to obrovská výhoda, která se projevuje i finančně. Protože jako společnost můžete využívat externí kompetence a odborné znalosti tak dlouho, dokud je budete potřebovat.

Tipy pro úspěšnou spolupráci

Abyste zajistili hladký průběh využití, měli byste předem zvážit následující skutečnosti:

 • Vyberte vhodného interim manažera, který má požadované odborné znalosti a odpovídá firemní kultuře.
 • Připravte všechny dokumenty potřebné pro hladké předání.
 • Stanovte si konkrétní cíle a úkoly.
 • Otevřeně informujte své zaměstnance o situaci.
 • Nastavte od začátku jasný tón komunikace na všech úrovních řízení. To zahrnuje pravidelnou zpětnou vazbu od obou stran.
 • Připravte sebe i zaměstnance na nadcházející změny.
 • Ujistěte se, že všichni podporují rozhodnutí interim manažera - vedení i zaměstnanci.

Takto společnost nejvíce získá z interim managementu, který dnes představuje mnohem více než jen nouzové řešení v případě nepřítomnosti manažera. Tito odborníci svými dovednostmi spíše poskytují nové příležitosti pro budoucnost a růst. Zejména v odvětvích, která jsou silně ovlivněna změnami, může interim management pomoci vytvořit odolnou strategii pro budoucnost.