Newsletter

LEAN controlling a KPIs | Co neměřím, to neřídím

webinar LEAN kópia 800 x 350 px

Zveme Vás na GiVE zoom webinář na téma "LEAN controlling a KPIs  -  Co neměřím, to neřídím"

čtvrtek 16. 12. 2021 | 16:00-17:00 | SK | online zoom

Bezplatná registrace je zde:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ocOmrpzMoGdMEyGRdI0Lr_qOknGFgtm1x

LEAN controlling alebo „čo nemeriam, to neriadim“

Obsah:

 • Ako postaviť štruktúru KPI, aby sme vybudovali spoľahlivé základy správneho fungovania firmy?
 • KPI, ktoré identifikujú skutočnú hodnotu z pohľadu zákazníka
 • KPI, ktoré identifikujú problémy v pracovnom procese
 • KPI, ktoré eliminujú plytvanie
 • KPI, ktoré odhalia potenciál tímu
 • KPI s prepojením na problem solving a neustále zlepšovanie
 • Príčiny a následky zle nastavených KPI
 • Poučenia z minulosti a predikcia budúcnosti
 • Priestor na diskusiu

REČNÍCI:

Webinárom sprevádajú LEAN projektoví manažéri, ktorí implementovali projekty štíhlej výroby v automotive aj iných segmentoch priemyslu:

 • Radovan Martišovič v oblasti priemyselného inžinierstva, zlepšovania procesov, štíhlej výroby a riadenia podnikov pôsobí od roku 2009. Viedol projekty LEAN, optimalizácie nákladov, zvyšovania produktivity a reštrukturalizácie firiem v spoločnostiach ZF, MIBA, Window Glass na Slovensku, v USA, Čechách, Rakúsku a Nemecku.

 Martisovic

 • Martin Kozok má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti LEAN, výrobného, projektového manažmentu a agilných systémov. Pôsobil v spoločnosti Toyota, princípy štíhlej výroby zavádzal v spoločnostiach VW, ZWL, Schäffler, Panasonic, Tomra Systems, Velux. Vedie inšitút QRM, je spoluzakladateľom Slovenskej ergonomickej spoločnosti. 

Kozok

Tešíme sa na Vašu účasť.

Váš GiVE team

We only use necessary cookies. These are essential for your registration and for filling out the CV form. Please accept the storage of these cookies.