Newsletter

Industry 4.0

New AdobeStock 273242026 weič

 

V případě Vašeho zájmu o problematiku Industry 4.0 nabízíme prvním pěti zájemcům možnost bezplatného online webináře s naším odborníkem na koncept Industry 4.0 Ing. Marianem Bolebruchem. 

Ing. Bolebruch je zkušený nezávislý konzultant v oblasti informačních technologií, mezi jeho hlavní odbornosti patří implementace strategie Industry 4.0, studie proveditelnosti projektů, automatické řídící systémy, průmyslová automatizace a robotika či digitální továrnaNa webinář se můžete přihlásit zde: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Čtvrtá průmyslová revoluce

Industry 4.0, (Průmysl 4.0, práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce) je v současné době velmi skloňované téma. Je to označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce.

V souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí, která má vést k vytvoření tzv. chytrých továren, se hovoří o aplikaci více různých principů a technologií, jako např. kyberneticko-fyzikální systémy, internet věcí, digitální dvojče, big data, cloud, umělá inteligence apod. a neexistuje jednotný konsensus o tom, co je hlavním hybatelem této revoluce. Hlavní princip je pak prakticky shodný s automatizací v rámci Industry 3.0 – pomocí senzorů získávat data z výrobního systému, data zpracovávat a analyzovat a na základě výsledků analýz zpětně ovlivňovat fyzický výrobní systém pomocí akčních členů. To, čím se Industry 4.0 odlišuje, je použití moderních technologií a algoritmů spojených s pokroky v oblasti elektroniky (levné sensory a mikropočítače), komunikačních technologií (bezdrátové komunikace) a informatiky (velká data, strojové učení a umělá inteligence).

Obecné principy přechodu výrobního podniku na úroveň Industry 4.0, lze tak rozdělit do čtyř hlavních skupin:

 • Připojení strojů, lidí a věcí do internetu
 • Získávání informací z dat
 • Automatizované využití informací
 • Podpora člověka strojem (automatizace a robotika)

indrustry 4.0

Transformace továrny na Smart Factory

Smart factory

Továrna, ve které si vyráběné produkty samy určí, jak mají být v průběhu výrobního procesu zpracovány, stroje, které samy hlásí technické poruchy, či sklady, které sami reflektují stav zásob a informují dodavatele o nových objednávkách. To je vize tzv. chytré továrny a budoucí průmyslové výroby.

Největší výzvou při zavádění konceptů chytré továrny do průmyslu je koexistence různých zařízení, strojů a výrobních linek, které jsou různého stáří a různé technologické vyspělosti. Jednotlivé technologie od různých výrobců používají různé komunikační sběrnice a protokoly, některé z nich proprietární a vzájemně nekompatibilní. K překonání výše uvedených problémů by mělo posloužit zavedení konceptu internetu věcí (IoT), kde jednotlivé fyzické věci (zařízení, stroje, lidi, manipulační technika a další) jsou vybaveny elektronickou komponentou, která na sobě nese sensory, mikročip s pamětí, software a konektivitu do internetu. Pro vytěžení hodnotných, avšak běžným metodám používaným v Industry 3.0 skrytých informací, je potřeba dát dohromady data z více zdrojů a nad nimi pak provádět pokročilou analýzu. Samostatnou kategorií je analýza pomocí metod umělé inteligence (AI), zejména pak tzv. hluboké e (deep learning). Zde se využívá umělých neuronových sítí, které pomocí počítačového programu simulují fungování neuronů v lidském mozku.

 • Jaké jsou důvody pro změnu?

Ekonomické - přesunutí spotřebitelů ke kvalitnějšímu zboží i v rámci masové výroby 

Podniky, které si chtějí udržet svou konkurenceschopnost a postavení na trhu musí podstoupit první kroky směrem k digitalizaci již dnes. Digitalizace slibuje nižší náklady, vyšší kvalitu výroby, flexibilitu a efektivitu. Umožňuje rychleji reagovat na stále rostoucí a individualizované požadavky zákazníků a otevírá prostor pro nové a inovativní oblasti podnikání.

 • Dopad na výrobce?

Je požadováno, aby stroje, lidé a systémy byli propojeni a bylo možné rozhodování v reálném čase napříč výrobním a dodavatelským řetězcem.

 • Klíčové faktory:

Je kladen důraz na sebezdokonalování a optimalizaci, autokonfiguraci, autodiagnostiku a inteligentní podporu pracovníků využíváním cloudových úložišt, 3D tisků, datových center apod.

 

Důvody pro vytvoření konceptu Industry 4.0

Jedním z hlavních důvodů k vytvoření konceptu Industry 4.0 byla potřeba zkrátit čas, který je potřeba k uvedení nového produktu na trh, a současně umožnit větší diferenciaci produkce podle potřeb jednotlivých zákazníků. Průmysl potřebuje zkrátit čas uvedení produktu na trh, a to bez ztráty kvality. To vše musí být realizováno s vyšší energetickou efektivitou, resp. úsporou materiálních zdrojů.

 • Rychlé uvedení produktu na trh

Vzhledem k rychleji se měnícím požadavkům zákazníků musí výrobci své produkty uvádět na trh rychleji – a to i přes jejich rostoucí komplexitu. Velký konkurent tradičně porážel malého – nyní poráží rychlejší pomalejšího.

 • Vyšší flexibilita

Spotřebitelé požadují řešení na míru, ale za cenu sériové výroby. Sériová produkce personalizovaných produktů proto musí být mnohem flexibilnější.

 • Vyšší kvalita

Ochota spotřebitele doporučit výrobek závisí především na tom, jak je spokojen s jeho kvalitou. K zajištění vysoké kvality produktů a splnění právních požadavků musí firmy zavést takové systémy řízení kvality, které umožňují zpětně vysledovat výrobní procesy a dohledat informace o výrobku.

 • Rostoucí efektivita

Nejen produkty musí být šetrné k životnímu prostředí. Trvale udržitelná musí být také výroba. S tím souvisí zvyšování energetické účinnosti a efektivity průmyslové výroby, která představuje další konkurenční výhodu.

 • Zvyšování bezpečnosti

Digitalizace přináší nová bezpečnostní rizika. Vede ke zvyšování zranitelnosti výrobních závodů možným kybernetickým útokem – a to zvyšuje potřebu přijmout adekvátní bezpečnostní opatření.

 

V případě Vašeho zájmu o problematiku Industry 4.0 nabízíme prvním pěti zájemcům možnost bezplatného online webináře s naším odborníkem na koncept Industry 4.0 Ing. Marianem Bolebruchem. 

Ing. Bolebruch je zkušený nezávislý konzultant v oblasti informačních technologií, mezi jeho hlavní odbornosti patří implementace strategie Industry 4.0, studie proveditelnosti projektů, automatické řídící systémy, průmyslová automatizace a robotika či digitální továrnaNa webinář se můžete přihlásit zde: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.