Newsletter

Případová studie - projekt v oblasti kvality

 Case study Quality

Mezinárodní společnost (Tier 1 výrobce střešních systémů pro prémiové značky aut) měla velké problémy s kvalitou dodávaných dílů. Množily se ji reklamace od zákazníků, bojovala s nestabilními výrobními procesy, zpožděním dodávek a velkým množstvím zmetků.
Úkolem našeho interim manažera bylo snížit počet reklamací, nastavit nápravná opatření u dodavatelů a snížit počet vadných dílů (PPM)

 Dosažené výsledky:
  • Snížení počtu reklamací od zákazníků
  • Dosažení požadované úrovně PPM* jak měsíčně, tak dosažení požadované úrovně PPM i ročně
  • Dosažení požadovaného plánu dodávek a snížení neplánovaných nákladů na dodávky
  • Zlepšení kontrolního seznamu a zkrácení doby kontroly pro brány kvality
  • Snížení zmetkovitosti 

*PPM - počet vadných dílů v jednom milionu dodaných

We only use necessary cookies. These are essential for your registration and for filling out the CV form. Please accept the storage of these cookies.