Newsletter

Školení - Zdokonalené nástroje kvality

 

Školení Ďurej

Predmetom úvodného modulu školenia AQT –zdokonalené nástroje kvality je vysvetlenie základných pojmov súvisiacich kvalitou, návod ako správne a úplne popísať a kvantifikovať problémy, ako aj podrobné vysvetlenie a precvičenie zdokonalených nástrojov na riešenie problémov. Na to nadväzuje modul QUIT – Systém na efektívne riešenie problémov kvality. Školenia sú pod taktovkou špecialistu pre oblast kvality  Ondreja Ďureja.

Modul Modul 1

AQT (Advanced Quality Tools) - zdokonalené nástroje kvality

Cieľ školenia je praktická príprava účastníkov, aby rozumeli povahe problémov kvality a mechanizmom ako problémy vznikajú. Vedeli rozlíšiť medzi príčinou a dôsledkom, podstatou a javom, pozorovaním a závermi.

Školenie je určené najmä pre zamestnancom oddelenia kvality, ktorí riešia zákaznícke reklamácie ako aj interné problémy kvality. Okrem toho ho odporúčame aj zamestnancom výroby, vývoja, logistiky a iných oddelení, ktorí riešia problémy kvality v prevádzke.

 

Modul 2

QUIT (Quality Issues Tracking) - Systém na riešenie problémov kvality

Systém na riešenie problémov kvality QUIT (Quality Issues Tracking) predstavuje jednoduchý a účinný nástroj na záznam, riešenie, komunikáciu a riadenie problémov kvality.

Systém QUIT je vhodný tak pre finálnych výrobcov, ako aj pre dodávateľov a umožňuje systematické riešenie problémov kvality vďaka týmto prostriedkom:

  • Konzistentný záznam riešenia problému (OD-Report)
  • Jednotná metodika riešenia problémov kvality založená na procesnom prístupe
  • Jasné a jednoznačné priraďovanie úloh a zodpovedností
  • Efektívna komunikácia
  • Nezávislé overovanie účinnosti (validácia) od nasadzovania opatrení

Je potrebné, aby účastníci najprv absolvovali Modul 1 – AQT ( Zdokonalené nástroje kvality)

Leták ke stažení 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.