Newsletter

Řízení lidských zdrojů v době po koronaviru

HR clanok

Post-Corona HR-Management (Řízení lidských zdrojů v době po koronaviru)

Velké množství manažerů zejména ve středních a malých podnicích, kteří mají rozhodovací pravomoc vidí konkrétní riziko insolvence pro svou společnost. Ztráty podstaty podnikání a problémy s likviditou ve spojení se změnou struktury trhu a společnosti vyžadují rychlé řízení změn a vynikající vedení.

Klíčové výzvy pro řízení lidských zdrojů v době po koronaviru:

 • řízení změn a spoluúčast na restrukturalizaci obchodních procesů ve společnosti,
 • organizace efektivního řízení nákladů k zajištění likvidity (personální procesy) a implementace strategického personálního plánování
 • vývoj udržitelných konceptů pro efektivní komunikaci a spolupráci
 • udržení klíčových zaměstnanců a rozvoj nových talentů

HR musí zvládnout všechny čtyři výzvy současně. Nicméně ne vždy je možné nalézt všechny kompetentní zdroje uvnitř společnosti. GiVE Management Consulting je schopno zajistit potřebné zkušenosti v oblasti lidských zdrojů v rámci interim managementu. Patří sem zejména:

 • systematický a ověřený přístup k řízení projektů
 • dobrá komunikace a přesvědčovací schopnosti směrem k vedení a managementu společnosti
 • intenzivní spolupráce s finančním oddělením
 • shromažďování, konsolidace a příprava ověřených čísel a dat
 • koučování a podpora lidských zdrojů a pomoc při jednání s odbory

Poskytneme podporu vašemu Post-Corona HR managementu při:

 • uzavírání, zeštíhlování a restrukturalizaci závodů
 • zvyšování efektivity vaší personální organizace
 • restrukturalizaci režijních nákladů resp. pozic
 • dalším rozvoji pracovních pozic na základě zkušeností s izolací z koronavirové pandemie (nový pracovní trh)

Příklad restrukturalizace závodu

Jednomu německému dodavateli pro automobilové odvětví v průmyslově slabém regionu hrozilo uzavření. Základem pro rozhodnutí managementu zavřít závod byla chybějící poptávka po tradičně vyráběných výrobcích a i přes opakované zásahy do mzdových tarifů vysoké personální náklady.

Z iniciativy HR byl vyvinut koncept, na jehož základě bylo rozhodnuto, že kromě snížení výroby na polovinu se zřídí i technologické centrum. Celkové náklady na restrukturalizaci byly nižší než náklady na uzavření výroby.

Toto řešení bylo možné uskutečnit, protože jsme byli schopni přesvědčit jak manažery, vedení podniku tak i odpovědný odborový svaz, aby na tento návrh přistoupili. Z pohledu controllingu a finančních ukazatelů (NPV) se také ukazovala jako jasná cesta restrukturalizace. Největší výzvou pro interim management spolu s vedením společnosti však bylo přesvědčit zaměstnance o správnosti této cesty. Protože nejen to, že 50 % zaměstnanců přišlo o práci – ale i zbytek zaměstnanců musel přijmout citlivé škrty ve struktuře tarifního odměňování, a to po dlouhé období tzv. kurzarbeitu.

Práce interim managementu není založena pouze na implementaci srovnatelných procesů a metod. Excelentní interim management integruje zainteresované subjekty, organizuje slučování zdánlivě protikladných zájmů a rychle vytváří nezbytnou důvěru všech zúčastněných ve správnost nastavených cílů a opatření.

Dr. Robert Omagbemi